Komu opłaca się leasing?

leasing samochodów to dobry pomysł

Wiele firm do funkcjonowania potrzebuje samochodu, ale nie każdego przedsiębiorcę stać na zakup własnego auta. Dlatego rozwiązaniem może być leasing Olsztyn, który z roku na rok zyskuje coraz większą popularność.

Leasing Olsztyn – co to takiego?

Określenie leasing pochodzi z języka angielskiego i oznacza wynajem, dzierżawę. Pozwala on leasingobiorcy na korzystanie z danego środka trwałego np. samochodu przez określony w umowie czas w zamian za płacenie comiesięcznych rat leasingowych. Wyróżnia się przy tym leasing operacyjny i finansowy. Ten pierwszy cieszy się w Polsce większą popularnością. Cechuje się on krótszym okresem trwania umowy niż wynosi okres gospodarczej używalności danego przedmiotu. W czasie umowy nie ma miejsca spłata całej wartości przedmiotu. Po jej zakończeniu zostaje on zwrócony leasingodawcy. To on nadal jest jego właścicielem i może skorzystać z tzw. odpisów amortyzacyjnych.

Leasing operacyjny i finansowy

Ten rodzaj leasingu jest korzystny dla osób, którym zależy na jak najmniejszym angażowaniu środków finansowych podczas zawierania umowy. Podatek VAT jest naliczany stopniowo dla każdej raty, a nie z góry. W przypadku leasingu finansowego jest odwrotnie. Poza tym w przypadku leasingu finansowego przedmiot poddany leasingowi np. samochodów jest uznawany za składnik majątku leasingobiorcy, a więc to on może wykorzystać odpisy amortyzacyjne. Warto o tym pamiętać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *